Քո ցավը` Հայրենի'ք, Կրակե շապիկ է. Հագնում եմ` վառում է, Հանում եմ` մեռնում եմ...

ՎԱՐԴԳԵՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Սահակ եպիսկ. Մաշալեան դիմագիրքի վրայ կը խոստովանի, թէ իր կարծիքներուն մէջ ետդարձ ըրած Է, ու կը յայտարարէ՝ «Չենք կրնար նկատի չառնել պետութեան տրամադրութիւնները»

am
Sahak episk. Mashalean dimagirk`i vray ke khostovani, t`e ir kartsik`nerown mej etdardz erats E, ow ke yaytarare, <<Ch`enk` krnar nkati ch`arhnel petowt`ean tramadrowt`iwnnere>>_44113

Կրօնական ժողովի ատենապետ Սահակ եպիսկ. Մաշալեան Փետրուար 14-ին Դիմագիրքի իր էջին վրայ զետեղած է թրքերէն երկարաշունչ լուսաբանութիւն մը, որ շատ կարեւոր նոր տեսանկիւն մը կը բանայ պատրիարքական ընտրութեան տագնապի առընչութեամբ: Մաշալեան սրբազանին այս լուսաբանութիւնը, որ իր իսկ խօսքերով ետդարձ մը, անկիւնադարձ մը կը բերէ իր համոզումներուն մէջ, գրի առնուած է խաղաղասէր մերձեցումուվ, անցեալի մէջ կայացած կարգ մը անհաճոյ իրադարձութիւններուն վնասը սրբագրելու միտումով: Վերջին հաշուով Սահակ սրբազան դիտել կուտայ որ մեր համայնքն ու եկեղեցին պարտաւոր են նկատի առնելու պետութեան տեսակէտն ալ, թէ հիմա ինք սկսած է մտածել որ նոր առիթ մը պէտք է տրուի Արամ սրբազանին, թէ ինք եւ Արամ սրբազան թշնամիներ չէին, բնաւ ալ եղած չէին: Կարեւոր կը նկատենք կարճ տողերով ընդգծել յիշեալ լուսաբանութեան մէջ յայտնուած քանի մը մայր կէտերը: Սրբազանը, յայտնելով հանդերձ թէ մեր եկեղեցական հարցերուն մասին որոշումները կ՚առնուին նոյնինքն մեր եկեղեցւոյ իշխանութիւններուն կողմէ, կ՚աւելցնէ որ պետութիւնն ալ այս մարզին մէջ մեկնաբանութիւն  ընելու իրաւունքն ու նի:

 

«Որքան ալ որոշ շրջանակներ դժուարանան հասկնալու, պատրիարքական ընտրութիւնը իրաւական աշխարհական գործընթաց մըն է որմէ դուրս չի կրնար թողուիլ պետութիւնը։ Կարելի չէ պետութեան ցուցմունքը նկատել մեր կրօնական գործերու միջամտութիւն։ Շատ-շատ՝ կարելի է ըսել որ պետութիւնը կը ձգձգէ փոքրամասնական մեր մէկ իրաւունքը»։ Ուշագրաւ են սրբազանին սա խօսքերը. «Ես կարծիքներուս մէջ ետդարձ ըրի, նոր ուղղու թիւն առի ո՛չ թէ իմ անձիս համար, այլ անոր համար որ մտածեցի թէ ամենէն օգտակարը այս էր։ Ընելիք ուրիշ բան չունէի, իմ խիղճս հիմա հանգիստ է։ Արամ սրբազան եւ ես՝ Սահակ սրբազան իրարու թշնամի չենք, բնաւ ալ չենք եղած։ Կարգ մը տարակարծութիւններ ունէինք, բայց իրարմէ վիրաւորուած չէինք»։ Անդրադառնալով այս գործընթացի առաջին օրերուն իր  ըրած կարգ մը ցնցիչ յայտարարութիւններուն, Մաշալեան սրբազան այժմ կը գրէ որ այլեւս կոյուղիի հոտեր չէին գար Պէյքօզի կամ Յովակիմ հիմնադրամի հարցերէն: Սրբազանը կ՚ընդունի որ մէկ տարուան ընթացքին մեր համայնքը տակնուվրայ եղաւ, բայց ասիկա կը նմանցնէ հողագործին աշխատանքին, որ հողը տակ նուվրայ կ՚ընէ հարուստ բերք ստանալու համար: «Ներքին ձայն մը ինծի կ՚ըսէ որ հիմա նոր առիթ մը պէտք է տրուի Արամ սրբա զանին։ Ան եւ մեծայարգ Պետրոս Շիրինօղլու փաստեցին թէ պետութեան «հարազատ» մարդիկն են, անոնք հիմա իրենց ազդեցութիւնը կրնան գործածել որպէսզի լուծուին պիւրօքրաթիք խորք ունեցող հարցերը։ Այս պատճառաւ մեր համայնքը պէտք է նեցուկ կանգնի անոնցե, կը գրէ Մաշալեան սրբազան: Իր երկարաշունչ լուսաբանութեան վերջին մասին մէջ Կրօնական ժողովի ատենապետը կը յիշեցնէ մէկ կողմէ կրօնական ժողովի ու մեր եկեղեցական իշխանութիւններու լիազօրութիւնները, մէկ կողմէ ալ կը գրէ որ չենք կրնար անտես առնել պետութեան տրամադրութիւնը: «Բացարձակապէս չենք կրնար մերժել այն կամքը զոր մեզի անձնապէս ու քաղաքավար կերպով փոխանցեց մեր Ներքին նախարարը՝ բայց ան ալ արդէն մեզի տուաւ այն աւետիսը թէ մօտ օրէն կարելի պիտի ըլլայ դարձեալ իրեն հետ քննարկել այս հարցը», ըսած է սրբազանը: Վերջաւորութեան Մաշալեան սրբազան դիտել կու տայ որ այս խնդրին մէջ անիրաւութիւններ կատարուեցան Պեքճեան սրբազանին նկատմամբ:

 

Աղբիւրը՝ Նոր Յառաջ

Լրահոս

Օրվա թեմաները

Ամենաընթերցվածը

Նմանատիպ նորություններ