Հայրենիք ստեղծելը հերոսություն է, հայրենիք շենացնելը` առաքինություն:
Վազգեն Ա Կաթողիկոս

Նոր ներդրումնե՞ր, թե՞ վերաներդրված եկամուտներ

am
nor-nerdroumner--te-veranerdrvac-ekamoutner

Անդրադառնալով այն դիտարկմանը, որ 2018թ.-ի երրորդ եռամսյակում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները (այսուհետ՝ ՕՈՒՆ) 2017թ.-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են շուրջ 50%-ով, Տնտեսական զարգացման նախաձեռնությունների կենտրոնը իրականացրել է 2017-2018թթ.-ի երեք եռամսյակների համադրելի վերլուծություն: Ինչպես փաստում են տվյալները, 2018թ.-ի երրորդ եռամսյակում նա­­խորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ ՕՈՒՆ-ի ծավալների 48.3% աճ է արձանագրվել՝ կազմելով 75.46 մլն ԱՄՆ դոլար նախորդ տարվա 50.88 մլն ԱՄՆ դոլարի համեմատ (տե՛ս գծապատկեր 1): Նշենք, որ 2017-2018թթ. առաջին երեք եռամ­սյակներում ներդրումների ծավալի ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել էր 2018թ.-ի երկ­րորդ եռամսյակում (8.94 մլն ԱՄՆ դոլար), այսինքն 2017թ. նույն եռամսյակի համեմատ անկումը կազմել էր 69.2%: Իսկ 2018թ.-ի երրորդ եռամսյակի ՕՈՒՆ-ի ծավալը առաջին եռամսյակի համեմատ արձանագրել է 19.8% նվազում:

Գծապատկեր 1. Օտարերկյա ուղղակի ներդրումների դինամիկան 2017-2018թթ. առաջին երեք եռամսյակներում (մլն ԱՄՆ դոլար)[1]

ՕՈՒՆ-ի կառուցվածքի վերլուծությունից (տե՛ս գծապատկեր 2) պարզ է դառնում, որ 2018թ.-ի երրորդ եռամսյակում ներդրումների մեջ հիմնականում գերակշռել է վերա-ներդրված եկամուտը:

Գծապատկեր 2. ՕՈՒՆ-ի կառուցվածքը 2017-2018թթ. առաջին երեք եռամսյակներում (մլն ԱՄՆ դոլար)[2]

Սա նշանակում է, որ ՀՀ-ում գործող օտարերկրյա կա­պի­տալով ընկերությունները նորից են ներդրել իրենց կողմից ՀՀ տարածքում ստացված եկա­մուտ­ները: Փաստորեն, 2018թ.-ի երրորդ եռամսյակում ՕՈՒՆ-ի 58%-ը հենց բաժին է ընկել վերաներդրված եկամուտներին, 26%-ը՝ փոխկապակցված կազմակերպությունների միջև կիրառվող պարտքի գործիքներին, և միայն մոտ 16%-ը՝ ներդրվել է բաժնետիրական կապիտալում ուղղակի ներդրողի կողմից: Հետևաբար՝ կարելի է եզրակացնել, որ 2018թ.-ի երրորդ եռամսյակում ՕՈՒՆ-ի կառուց­վածքում մեծ մասը չեն եղել այսպես կոչված «նոր ներդրումներ», որոնք կատարվել են նոր ընկերությունների կամ անձանց կողմից: Ավելին, ցուցանիշները փաստում են, որ 2018թ. երրորդ եռամսյակի ՕՈՒՆ-ի ծավալը, թեև արձանագրել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 48.3% աճ, իր ծավալային մեծությամբ դեռ զիջում է 2018թ. առաջին եռամսյակի ցուցանիշին շուրջ 19 մլն ԱՄՆ դոլարով: Նաև նշենք, որ ներդրումները ուղղակի ներդրողների կողմից 2018թ.-ի երրորդ եռամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ դրական աճ են արձանագրել:


[1] ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի «Վճարային հաշվեկշիռ 6» առցանց տվյալների բազա, https://www.armstat.am/am/?nid=203

[2] ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի «Վճարային հաշվեկշիռ 6» առցանց տվյալների բազա, https://www.armstat.am/am/?nid=203

Լրահոս

Ամենաընթերցվածը

Նմանատիպ նորություններ